SamenLezen met anderstaligen

Samenlezen met anderstaligen

Samen genieten van mooie teksten en tegelijkertijd Nederlands praten

Wat?

SamenLezen, dat is samen met andere mensen luisteren naar een verhaal of gedicht en samen praten over wat die teksten met jou doen. SamenLezen laat deelnemers genieten van literatuur en wil mensen sterker maken door schoonheid in literaire teksten en het gesprek over die teksten. Omdat deelnemers hun gevoelen en ideeën verwoorden en horen wat anderen denken en ervaren bij een tekst, krijgen ze meer begrip voor andere meningen.
Deelnemers mogen zelf betekenis geven aan de tekst: wat doet die zin, dat stukje, dit verhaal met hen? Welke aspecten uit hun leven herkennen ze in dit verhaal? Elke betekenis, elke interpretatie, elke mening is waardevol.

Samenlezen met anderstaligen is een heel specifieke vorm van SamenLezen. Je maakt de verbinding van rijke levenservaring met minder taal- en leeservaring in het Nederlands. Deelnemers zijn vaak laaggeschoold. Dit vraagt om een specifieke aanpak: je kan ‘samenlezen’ niet gewoon kopiëren naar ‘samenlezen met anderstaligen’.

Ook de tekstkeuze voor Samenlezen met anderstaligen is heel specifiek. De Databank SamenlezenNT2 vergemakkelijkt de zoektocht naar mooie en geschikte teksten.

Kan je online samenlezen met kwetsbare deelnemers?

Kan je online samenlezen met kwetsbare deelnemers?

Ja, ook met NT2-cursisten van heel verschillende niveaus kan je online samenlezen. In volle Corona-lockdown is dat wat we nu testen. We geven meteen toe dat we niet alle deelnemers bereiken die we eerder wel rond de tafel kregen in bibliotheken, leslokalen,...

Migreren met een taartvorm en een wafelijzer in je koffer

Migreren met een taartvorm en een wafelijzer in je koffer

Nog een corona-actie van het museum Red Star Line: elke week een nieuw beeldverhaal met toegankelijke tekst. Over mensen die vertrokken, om ver weg een nieuw leven te beginnen in een ander land. Verhalen van vroeger en ook verhalen van nu. Deze verhalen kunnen een...

Lezers

%

Samen lezen

Locaties