Iedereen Leest pleitte een dikke week geleden in de krant De Standaard voor meer leesonderwijs op school. Onderzoek wijst uit dat wie meer leest, een rijkere taal heeft. Terwijl het niveau van taalvaardigheid van jongeren geregeld als alarmerend wordt omschreven. Iedereen Leest beklemtoont vanuit leesbevorderingsbril:

Hoe liever kinderen en jongeren lezen, hoe meer ze lezen, en hoe beter ze worden in taal.

En ook:

Een uitdagend taal- én leesonderwijs voor alle leerlingen in alle onderwijsvormen moet ons gemeenschappelijke streven zijn. Expliciet kiezen voor rijke tekstinhouden is een begin. Niemand, en al zeker de zogenaamd zwakkere lezer niet, is gebaat bij armtierige tekstkeuzes. Er is zo’n rijkdom in het aanbod, in bibliotheken (nog zo’n onderschatte schatkamer) en in boekhandels om de hoek.

Dankzij samenlezen ontdekken we samen rijke teksten, en daar worden we blij van!

Meer lezen = beter in taal